PREČO MAŤ SVOJHO VIRTUÁLNEHO OBCHODNÍKA

PREČO MAŤ TOTO RIEŠENIE

 • AUTOMATIZOVANE VYHĽADÁ NOVÝCH KLIENTOV
 • ZEFEKTÍVNI VSTUP NA NOVÉ TRHY
 • VYHĽADÁ OBCHODNÝCH PARTNEROV
 • OVERÍ ZÁUJEM TRHU O PRODUKT ČI SLUŽBU
 • POSKYTNE ŠKOLENIA A KONFIGURÁTORY PRODUKTOV
 • DOKÁŽE PRELOMIŤ JAZYKOVÚ BARIÉRU ALEBO ČASOVÚ ZÓNU
 • REPORTUJE A ZLEPŠUJE SA
 • UČÍ SA VEĽMI RÝCHLO
 • MÁ RÝCHLU NÁVRATNOSŤ

PREČO MAŤ SVOJHO OBCHODNÍKA

AIVA PREDÁVA NEPOSTAVENÉ BYTY

INŠPIRUJTE SA

Open AIVAplay video helper icon

PRODUKTOVÉ ŠKOLENIA NA DIAĽKU

SUPER VLASTNOSTI

 • HOVORÍ 40 + JAZYKMI
 • JEJ VIZUÁL SA PRISPôSOBÍ VAŠIM POTREBÁM
 • DOKÁŽE SA NAUČIŤ VŠETKO O VAŠICH PRODUKTOCH A SLUŽBÁCH
 • VIE PRESNE VYHĽADAŤ A OSLOVIŤ CIEĽOVÉ SKUPINY
 • VEDIE S NIMI KVALIFIKOVANÝ OBCHODNÝ DIALÓG
 • PRINESIE VÁM KVALIFIKOVANÉ LEADY
 • DOKÁŽE PREDSTAVIŤ A MODIFIKOVAŤ PRODUKTY

MÁM ZÁUJEM O VIAC INFO